Vybrat osvědčení

https://mikrocertifikat.cz/verify/

Ověření osvědčení ze souboru

Soubory vložte přesunutím sem nebo pomocí uvedených odkazů.
  26
  Počet škol

  Mikrocertifikat.cz

  Micro-credential (-s pl.) neboli mikrocertifikát – je elektronický záznam – osvědčení – o absolvování jednotky učení malého rozsahu vyjádřeného ECTS kredity a dosažení jasně definovaných a ucelených výsledků učení, tedy souboru znalostí, dovedností a postojů, které tvoří způsobilosti (kompetence).

  Tyto jednotky učení jsou zařazeny do Evropského rámce kvalifikací (EQF), podléhají systému standardizovaných procesů zajištění kvality a jsou posuzovány podle transparentních a jasně vymezených kritérií. Jednotkou učení může být například program CŽV ve smyslu § 60 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, případně jejich soubor (několik souběžných nebo návazných programů CŽV).

  Zapojené školy

  Akademie múzických umění v Praze
  Akademie výtvarných umění v Praze
  České vysoké učení technické v Praze
  Česká zemědělská univerzita v Praze
  Janáčkova akademie múzických umění
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Masarykova univerzita
  Mendelova univerzita v Brně
  Ostravská univerzita
  Slezská univerzita v Opavě
  Technická univerzita v Liberci
  Univerzita Hradec Králové
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  Univerzita Karlova
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Univerzita Pardubice
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  Veterinární univerzita Brno
  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Vysoká škola polytechnická Jihlava
  Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
  Vysoké učení technické v Brně
  Západočeská univerzita v Plzni

  Další projekty

  Theses.cz

  Národní registr závěrečných prací se systémem na odhalování plagiátů

  https://theses.cz/

  Odevzdej.cz

  Systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích

  https://odevzdej.cz/

  Repozitar.cz

  Repozitář vědeckých prací se systémem na odhalování plagiátů

  https://repozitar.cz/

  PravyDiplom.cz

  Systém pro ověření pravosti čísla diplomu

  https://pravydiplom.cz/

  Logolink projektu