Vybrat mikrocertifikát

https://mikrocertifikat.cz/verify/

Ověření mikrocertifikátu ze souboru

26
Počet škol

Mikrocertifikat.cz

Micro-credential (-s pl.) neboli mikrocertifikát – je elektronický záznam – osvědčení – o absolvování jednotky učení malého rozsahu vyjádřeného ECTS kredity a dosažení jasně definovaných a ucelených výsledků učení, tedy souboru znalostí, dovedností a postojů, které tvoří způsobilosti (kompetence).

Tyto jednotky učení jsou zařazeny do Evropského rámce kvalifikací (EQF), podléhají systému standardizovaných procesů zajištění kvality a jsou posuzovány podle transparentních a jasně vymezených kritérií. Jednotkou učení může být například program CŽV ve smyslu § 60 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, případně jejich soubor (několik souběžných nebo návazných programů CŽV).

Zapojené školy

Akademie múzických umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Janáčkova akademie múzických umění
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni

Další projekty

Theses.cz

Národní registr závěrečných prací se systémem na odhalování plagiátů

https://theses.cz/

Odevzdej.cz

Systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích

https://odevzdej.cz/

Repozitar.cz

Repozitář vědeckých prací se systémem na odhalování plagiátů

https://repozitar.cz/

PravyDiplom.cz

Systém pro ověření pravosti čísla diplomu

https://pravydiplom.cz/

Logolink projektu